Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az intézmény közfeladata:
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, valamint utógondozás biztosítás

Az intézmény alaptevékenysége:
1. Gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.
2. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára.
3. Speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára.
4. Ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
5. A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése.
6. A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása.
7. Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés biztosítása.

Jogszabályok:
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről


Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYK - Minden jog fenntartva

[Alapító Okirat 2021] [Szervezeti és Működési Szabályzat 2021] [Szabályzat az adatvédelemről és adatbiztonságról 2018] [Szabályzat a közérdekű adatok közzétételéről 2017]
Akadálymentesítési nyilatkozat