Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Befogadó Otthon

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthona Eger történelmi belvárosában, csendes környezetben, egy kétszintes családi házban található. A tárgyi feltételek biztosítják a megfelelő környezetet a gyerekek egészséges fejlődéséhez.
Az Otthon személyi feltételei adottak: 1 otthonvezető, 1 nevelő, 6 gyermekvédelmi asszisztens és gyermekfelügyelő kreatív nevelési módszerekkel, sokoldalú nevelő programmal segítik a gyermekek személyiségének kibontakozását, fejlődését, a közösségbe való beilleszkedését.
Célunk, hogy a gyermekek szükségleteihez alkalmazkodva teljes körű ellátást kapjanak, hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz, személyiségkorrekcióhoz, oktatáshoz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Igyekszünk változatos, a gyermekek érdeklődésének és életkorának megfelelő programokat szervezni, bekapcsolódunk a lakókörnyezet, a város kulturális és sporteseményeibe.
A Befogadó Otthon férőhely száma 12 fő.
Gyermekotthonunk, folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely szakellátás keretében a gondozott gyermekek számára átmenetileg alaptevékenységként biztosítja az otthont nyújtó ellátást annak az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeknek, akit nem nevelőszülőnél helyeztek el.
Befogadja az ideiglenes gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
Befogadja - ideiglenes jelleggel - azon nevelésbe vett gyermeket, aki gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
A gyermekek sorsának megnyugtató rendezése érdekében biztosítjuk a gyermekek és családjuk kapcsolattartását, látogatási lehetőséget nyújtva. Látogatás minden hónap 1. és 3. szombat délután 14:00-16:00 között, és minden hónap 2. és 4. péntek délután 15:00-17:00 között - előzetes jelzés alapján.


Pályázatok
3300 Eger, Jankovich Dezső u.3.
Tel.: 06-36/410-607
E-mail: befogado.otthon@hmgykotthon.hu
Otthonvezető: Józsáné Baranyi Andrea
Mobil: 0670/684-5828
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYKTEGYESZ - Minden jog fenntartva

Befogadó Otthon épülete
Akadálymentesítési nyilatkozat