Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

"Háló – együtt a település és térség lakóiért"


Pétervására, 2014.04.08.


Pétervására Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdetett „Első lépés” szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini projektek támogatására.

A HMGYK Pétervásárai Gyermekotthonának Gyermekmosolyért Alapítványa sikerrel pályázott a „Háló- együtt a település és térség lakóiért” elnevezésű előadássorozattal.


Azt tapasztaljuk, hogy a szakellátásba beutalt gyerekek bekerülésének okai legtöbbször ingerszegény környezet, elhanyagoltság, deviáns magatartás, a család, az egyik vagy mindkét szülő hiánya, a család alacsony szociokulturális szinvonala, bántalmazás, patogén kapcsolatok, jelentős nevelési hibák, felbomlott család, strukturálatlan új családi rendszerek. Ezek a rizikótényezők sokszor társulnak egymáshoz és így felerősítik egymást.

Ha mi szakemberek rajtunk kívül álló okoknál fogva megakadályozni nem is tudjuk, de feladatunk, hogy segítsük a rizikótényezők csökkentését.

Ezért is láttuk nagy lehetőségnek a városrehabilitációs projektet.


Pétervásárán és térségében igen magas a munkanélküliség aránya, ebből kifolyólag a családok különböző megélhetési problémákkal küzdenek. A családi miliő azonban fontos alapja a gyerekek fejlődésének. Mindemellett a város nagy előnye az, hogy a szociális háló és a jelzőrendszer valamennyi tagja, illetve intézménye megtalálható a településen. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az itt jelenlévő szolgáltatások, intézmények egymás munkájába, feladataiba nagyobb betekintést nyerhessenek, illetve, hogy a szakemberek együttműködése erősödjön. Ezzel segíthetjük a családokat, emelhetjük életszínvonalukat, és elősegíthetjük a város fejlődését is.

A projekten keresztül lehetőség nyílik arra, hogy előadások alkalmával a jelzőrendszer első lépcsőfokától a végrehajtásig felöleljük a szociális ellátást. Ezen felül célul tűztük ki, hogy az előadások során a városban és térségében adódó mindennapi problémákat, feltárjuk és azokra műhelymunkákon keresztül közös gondolkodással megoldásokat keressünk

Célunk;

Szociális szolgáltatás – fejlesztés, helyi intézmények együttműködésének javítása, egymás kompetenciaterületének megismerése, speciális szakmai felkészítés.

A szociális jelzőrendszer esetleges hiányainak feltárása.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszeréről adatbázis kialakítása, és egy olyan kiadvány készítése, amely elérhető mind a lakosság, mind az intézmények számára.Az előadás megnyitására 2014. március 28-án került sor, melyet Eged István Pétervására Város Polgármestere nyitott meg, aki elmondta: a Programalapban megvalósítandó mini-projektek célja, hogy a szociális városrehabilitációs projekt keretében sokrétűen, a formális intézményes struktúrákon kívül és/vagy az azokban rejlő együttműködések hatásának fokozásával járuljanak hozzá a településen élők foglalkoztatottsági helyzetének javításához, az életmód pozitív befolyásolásához, az életvitel segítéséhez. Támogassák továbbá a speciális célcsoportok (valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, illetve fiatalok) életesélyeinek javítását, összességében pedig a társadalmi kapcsolatok erősítését, a városi szolidaritás és közösségi gondoskodás erősítését.A projekt előadásai:


1. előadás: „Szociális kompetencia megvalósítása a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában”

Előadó: Végh István, a Tamási Áron Általános Iskola igazgatója

2. előadás: „Esélyek az általános iskola után?”

Előadó: Karnis Pálné, a VMASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiumának iskolaigazgatója

3. előadás: „A védőnői szolgálat a gyermekvédelmi jelzőrendszerben”

Előadó: Nagyné Kovács Tünde, védőnő

4. előadás: „Gyermeki jogok”

Előadó: Nyerges Tibor, gyermekjogi képviselő

5. előadás: „Szociális- és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátó rendszer működése Heves megyében”

Előadó: Mentuszné Dr. Terék Irén, a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője

6. előadás: „A szociális munka segítő szerepe a családoknál”

Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet, az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatója

7. előadás: „A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ működésének bemutatása”

Előadó: Dr. Jungné Richter Judit, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója

8. előadás: „A Pétervásárai Gyermekotthon feladata

Előadó: Földi Györgyné, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Pétervásárai Gyermekotthon vezetője

9. előadás: „A rendőrség nyomozati tevékenysége, gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők”

Előadó: Kocsis Irén, HMRFK alosztályvezetője, rendőr alezredes

10. előadás: „Fiatalkorú bűnlekövetők pártfogói felügyeletének végrehajtása, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja”

Előadó: Detrikné Mészáros Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat igazgatóhelyettese, fk., osztályvezetője

11. előadás: „Otthonközeli ellátási formák a város szépkorú lakosainál”

Előadó: Tóth Zsolt, az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézmény menedzsere

12. előadás: „Időskorúak intézményi ellátása Pétervásárán”

Előadó: Szabóné Szűcs Szilvia, a Pétervásárai Időskorúak Otthonának intézményvezetője

A projekt befejezésének várható időpontja: 2014. november.


Földi Györgyné

Gyermekotthon vezető

Alapítvány kuratóriumának tagja


MAGYISZ