Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

„MI-Egy-Más”, avagy Mi együtt mások vagyunk


2014.04.08.


Ezzel a címmel indította útjára a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület 2013 augusztusában a Norvég Civil Alap által nyert pályázatát.

A projekt célja a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület (PETIFE) tagjainak együttműködésével a pétervásárai és istenmezejei lakásotthonokban élő fiatalok számára olyan programok szervezése, melyek erősítik személyes kapcsolataikat, segítik konfliktusaik feloldását, azok kezelését, a szabadidő hasznos eltöltését, illetve új ismeretek és közösségi élmények megszerzését eredményezik.


Mindezt oly módon kívánják biztosítani, hogy a célcsoport tagjai a programok szervezésének minden fázisában részt vesznek, így azt nem készen kapják, hanem a saját maguk munkájának gyümölcsét élvezhetik. A program során a PETIFÉ-sek és a résztvevő gyermekek között Önkéntes Párok jöttek létre, ezzel segítve az egymás megismerését, elfogadását. Ezzel egyidejűleg kialakul egy úgynevezett patronálási folyamat is, melynek hosszú távú fenntartása a cél.A pályázat fő célja a kirekesztés és rasszizmus elleni fellépés, az intézetben nevelkedő, hátrányos helyzetű fiatalok irányában kialakuló előítéletek csökkentése. Ennek elérését két szinten valósítják meg. Egyrészt kisfilm segítségével bemutatják életük mozzanatait, másrészt a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy sportnapot, hagyományőrző-napot, gyermekjogi vetélkedőt, kézműves foglalkozásokat valósítsanak meg, illetve előadást rendezzenek a fenntartható fejlődésről.


Már megtörtént az önkéntes csoportok képzése, ahol kommunikációs, ön- és társismereti valamint együttműködést elősegítő feladatokkal, játékokkal fejlesztették a résztvevő gyerekek, illetve fiatalok képességeit, készségeit. A tréningnek köszönhetően megismerkedhettek a programszervezés alapjaival, eljárásokkal, módszerekkel, továbbá elsajátíthatták az ehhez szükséges kompetenciákat, mint például a helyes kommunikáció - csoporton belül, illetve idegen személlyel -, kapcsolatépítés, kapcsolattartás, tolerancia, együttműködés.


A pályázat következő moduljai a műhelyfoglalkozások voltak. Ezeket a foglalkozásokat immár műhelyvezetők mentorállásával a képzésen részvevők szervezik a gyermekotthonban élő társaiknak.

Első témaként a gyermeki jogok kerültek feldolgozásra, „Ismered a jogaidat?” című műhelyfoglalkozásnak a VM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája adott teret. A következő műhelymodul címe az „Ügyintézési hercehurca” volt. . Itt szó került a postán, bankban, okmányirodán elérhető szolgáltatásokról, illetve a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy az említett intézményekre vonatkozó nyomtatványokat töltsenek ki. A továbbiakban szituációs gyakorlatokkal tanulhatták meg a fiatalok, hogyan kell viselkedni, mit kell tenni az ügyintézés folyamán. A hallott és kapott információk hasznosak lesznek önálló életük megkezdésekor.

A harmadik modul egy játékos vetélkedő volt, melyet Nyerges Tibor gyermekjogi képviselő tartott, ahol a gyerekek miután ismereteiket felelevenítették, kérdőívet, totót tölthettek ki, melyek új ínformációkat, ismereteket adtak számukra.

A projektből hátralévő időben művészeti tehetséggondozással, környezetvédelemmel, illetve hagyományőrzéssel kapcsolatos műhelymunkákon vesznek részt a fiatalok és a lakásotthonban nevelkedő gyerekek.Bárdos Katalin

fejlesztőpedagógus


MAGYISZ