Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

 

Érdekképviseleti formaIntézményünkben a jogszabályokban meghatározottak szerint folyik a gyermekek érdekeinek képviselete, védelme. Folyamatosan működik a Gyermekönkormányzat és az Érdekképviseleti Fórum. A gondozottakat öt fő választott fiatal képviseli a Gyermekönkormányzatban , akiknek összetétele lefedi az intézet szakmai egységeiben nevelkedő csoportokat.. Az önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egy alakalommal ülésezik, segítő nevelő az igazgatóhelyettes . Az ülésekre minden esetben meghívást kap a gyermekjogi képviselő. Kettő főt delegál a testület az Érdekképviseleti Fórumba.

 

A szervezeti egységek szakmai programjában illetve a házirendekben is megtalálhatóak a gyermeki jogokat tartalmazó kitételek. Ezekben az iratokban részletesen szabályozzuk a gyermekek jogait és kötelezettségeit, a jutalmazás és fegyelmezés szabályait, a gyermekek vagyonvédelmét.Érdekképviseleti Fórum működésenek szabályai

Gyermekönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

MAGYISZ