Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Jogszabályok
A gyermekvédelemre és családsegítésre vonatkozó fontosabb jogszabályok:


- Magyarország Alaptörvénye


- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


- 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről


- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról


- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról


- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról


- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről


- 8/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról


- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról


- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról


- 513/2013. Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről


- A 29/2003. sz. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamrólMAGYISZ