Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Ö r ö k b e f o g a d á s
Hupkáné Kósik Andrea Kelemen Margit

Örökbefogadási tanácsadó: Kelemen Margit
Pszichológus: Hupkáné Kósik Andrea
Elérhetőségük: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
3300 Eger, Dobó tér 6/a.
telefonszám : 36/427-544
e-mail : kelemen.margit@hmgyk.hu
hupkane.kosik.andrea@ hmgyk.hu

• A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál nyújthatnak be örökbefogadási kérelmet azok az örökbe fogadni szándékozók, akik Heves megyében állandó lakcímmel rendelkeznek.

• Az örökbefogadási kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen életkorú, hány gyermeket szeretnének örökbe fogadni, továbbá arról is, hogy elfogadnak-e egészségileg károsodott, fogyatékkal élő gyermeket, illetve van-e egyéb kívánságuk a gyermekkel kapcsolatban.

• A nyilatkozat megtétele előtt fontosnak tartjuk, hogy a kérelmező megismerje az örökbe fogadható gyermekek körét, az örökbefogadás előtti és az örökbefogadási eljárás menetét. Ezért a kérelmet személyesen kell benyújtani az Intézménynél, ahol az örökbefogadási tanácsadó tájékoztatást ad az örökbefogadásról, és válaszol a felmerülő kérdésekre.

• A kérelem benyújtása előtt javasoljuk az örökbefogadási tanácsadó telefonos megkeresését, akivel a találkozás időpontját megbeszélhetik.


MAGYISZ