Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

TOBORZÁSI TERVA Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatának fejlesztésére


Az intézmény nevelőszülői hálózatának tervszerű, átgondolt fejlesztését az alábbi tényezők indokolják:


- a vérszinti család és nevelőszülő lakóhelye közötti földrajzi távolság adjon lehetőséget a gyermekvédelmi törvényben elvárt (a vérszerinti szülő felé támasztott) kapcsolattartási lehetőség teljesítésére,

- a képzett nevelőszülők száma csökken (magas életkor, nevelési nehézségek),

- a beutalások számának folyamatos emelkedése,

- az egy-egy nevelőszülőnél elhelyezendő gyermekek számának optimálisan két-három főre történő csökkentése,

- a jelenleg működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők területi elhelyezkedésének aránytalansága,

- testvérek együttes elhelyezését biztosítani tudó, több üres férőhellyel rendelkező nevelőszülők hiánya.


Cél: magas színvonalon képzett, jó problémamegoldó képességgel bíró, szeretetet, állandóságot, biztonságos családi miliőt és érzelmi hátteret nyújtó, toleráns, fogadóképes nevelőszülők jogviszonyának biztosítása, akik példamutató életvitelt folytatnak és saját gyermekeik nevelésében is kimagaslóan teljesítenek, teljesítettek. Akik az eltérő szükségletű, akár ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek nevelését, gondozását is vállalják saját tulajdonukat képező ingatlanban.


Elvárások a leendő nevelőszülőkkel szemben:


- Tekintettel arra, hogy a gyermekek nevelését családban kívánjuk biztosítani, elsősorban a házasságban, stabil párkapcsolatban élő, büntetlen előéletűek jelentkezését várjuk.

- A jelentkezőnek és a vele egy háztartásban élő családtagjának rendelkeznie kell a család megélhetését biztosító bevétellel, melyet munkáltatói- és jövedelemigazolással kell igazolnia.

- A jelentkezőnek legalább valamilyen szakmával kell rendelkeznie, ehhez bekérjük a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát.

- Gyermekvállalási szándéka legalább két gyermek neveléséről szóljon, melyhez a törvényi elvárás is adott legyen, mely szerint a saját gyermekével együtt 4 gyermek nevelését vállalhatja.

- Lakáskörülményeket tekintve külön szobát kell biztosítania a leendő nevelőszülőnek a nevelt gyermek számára. A szoba külön bejáratú kell legyen. Természetesen külön szobával kell rendelkeznie a család felnőtt és saját gyermeknek is. Figyelembe kell vennünk a gyermek korát és nemét is. Az elhelyezett gyermek élettere - a törvényben elvárt - minimum 6 m2 legyen.
A nevelőszülő lakása saját tulajdonú, lehetőleg tehermentes ingatlan legyen, ezt tulajdoni lap másolattal szükséges igazolni.

- A jelentkező pszichés alkalmasságát is vizsgálja intézményünk pszichológusa.

- A jelentkező és házas- vagy élettársa a gyermeknevelést veszélyeztető betegségben, fogyatékosságban nem szenvedhet, melynek kizárására az egészségi állapotukat igazoló háziorvosi igazolást kérünk.

- Feltétel még a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány benyújtása is.

- Vállalja a kötelező továbbképzéseken való részvételt, mely szintén törvényi előírás.

- Legyen képes a nevelőcsalád a gyermekek etnikai, vallási, kulturális hovatartozását megőrizni, erősíteni.


Toborzási módszerek, technikák:


- Célzott hirdetés megjelenítése a megyei írott sajtóban – Heves Megyei Hírlap – 2012. október; 2013. február; szeptember;
Itt a nevelőszülői tevékenységet bemutató újságcikk már megjelent, melyet egy nevelőcsalád tagjaival való beszélgetés előzött meg.

- Az intézmény honlapja folyamatosan elérhető az érdeklődők számára.

- Felvettük a kapcsolatot a Védőnői Szolgálat munkatársaival. Az ajánlásuk alapján keresnek minket a feltételeknek megfelelő, érdeklődő házaspárok. – 2012. ősze;

- Lehetőség lehet a figyelemfelhívásra a városi rendezvényeken való részvétel, tájékoztatás, a nevelőszülői tevékenység bemutatása –
2012. február, március, augusztus, szeptember;

- Legvonzóbb a jelentkezők vonatkozásában az azonos településen, a település oktatási intézményeiben, vagy a tágabb családban tevékenykedő, példát mutató nevelőszülők.

- Lényeges szempont a település elhelyezkedése, gazdaságos megközelíthetősége, infrastruktúrája.
A nevelőszülői hálózatunkban jelenleg működő 83 nevelőcsalád közül 27 Heves városban, illetve környékén tevékenykedik, ezért is várunk a megye más területéről, Eger, Gyöngyös és Pétervására térségéből jelentkezőket.


A nevelőszülői képzési terv:


- A jelentkezések fogadása, a jelentkezők válogatása – folyamatos.

- Döntés-előkészítő programra épülő 60 órás nevelőszülői tanfolyam bonyolítása - folyamatos.

MAGYISZ