Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Szakértői Bizottság
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tevékenysége


A szakértői bizottság gyámhivatali megkeresésre végzi vizsgálatait és szakvéleményt készít az alábbi esetekben:


1. A nevelésbe vétel szükségességének megállapításához.

2. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vételi eljárással érintett gyermek gondozási helyének meghatározásához, a szakszolgálat elhelyezés javaslatának, egyéni elhelyezési tervének és a gyámhivatal döntésének kialakításához.

3. Gondozási hely megváltoztatásához, új gondozási hely megállapításához.

4. Elhelyezési forma megváltoztatásához, új elhelyezési forma megállapításához.

5. Speciális és különleges ellátási igény megállapításához, ill. felülvizsgálatához.

6. Nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendeléséhez, felülvizsgálatához és megszűntetéséhez.

7. Átmeneti nevelés évenkénti – 3 év alatti gyermek esetében félévenkénti – felülvizsgálatához, ha indokolt az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv módosításához.


A szakvélemény elkészítéséhez el kell végezni:

- a gyermek egészségügyi vizsgálatát, mely megállapítja a testi fejlettséget, az esetleges testi, illetve érzékszervi fogyatékosságokat, betegségeket és idegrendszeri károsodásokat.

- személyiségvizsgálatát, mely megállapítja a gyermek értelmi képességeinek szintjét, valamint személyiség fejlettségének fokát, neveltségi állapotát, továbbá a személyiségfejlődés, illetőleg a magatartás esetleges zavarainak okát és természetét.


A szakértői bizottság tagjai:

Bizottságvezető, gyógypedagógus

Pszichológus

Családgondozó (szociális munkás)

Gyermek szakorvos (megbízással, rendszeresen)

Pszichiáter szakorvos (megbízással, szükség szerint)


A szakértői bizottság felkérésére munkájába bevonhatók más szakértők is, ha az ügyben a gyermek egészségi, mentális vagy általános személyiségállapota megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

MAGYISZ