Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Utógondozás, utógondozói ellátás
Otthonteremtési támogatás igénylése


Az otthonteremtési támogatás iránti igényét az a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt nyújthatja be a lakcíme szerint területileg illetékes gyámhivatalhoz , aki legalább 3 vagy annál több évet töltött el folyamatosan állami nevelésben . Ezt az igényét 30 éves koráig érvényesítheti . E határidő elmulasztása jogvesztő .

A nevelésben folyamatosan eltöltött időtől függetlenül benyújthatja igényét a félárva, vagy mindkét szülő részéről árva fiatal nagykorú is!


Otthonteremtési támogatás mértéke


Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani , hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el

• a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét

(2012.-ben: 28.500,- Ft * 40 = 1.140.000 forintot),

• a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét ,

(2012.-ben: 28.500,- Ft * 50 = 1.425.000 forintot)

az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát.

(2012.-ben: 28.500,- Ft * 60 = 1.710.000 forintot).


Otthonteremtési támogatás felhasználása


A területileg illetékes gyámhivatal az otthonteremtési támogatás igénylésének bejelentése után utógondozót jelöl ki a fiatal felnőtt mellé, aki segíti őt az ügyintézésben: céljainak elérésében, terveinek megvalósításában; s végül a gyámhivatal felé történő elszámolásban.

A fiatal felnőtt a gyámhivatalhoz benyújtott és általa jóváhagyott kérelemben és pénzfelhasználási tervben megjelöltek szerint használhatja fel a számára megállapított otthonteremtési támogatás összegét. A fiatal ezt az összeget ingatlan vásárlására , bérlakás bérleti díjának fizetésére és államilag támogatott lakáselőtakarékossági programban való részvételre használhatja fel.Megjegyzés:


• Gyorsabbá válik az ügyintézés folyamata, ha a fiatal felnőtt konkrét elképzeléssel rendelkezik a felhasználásról az otthonteremtési támogatás iránti igényének bejelentésekor.

• Rendelkezik a nagykorúsításakor kapott Végszámadás-sal.

• Rendelkezik a nevelésben folyamatosan eltöltött időről szóló Igazolás -sal.

Érvényesek a hatóságok által kiállított iratai (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány).


MAGYISZ