Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Örökbefogadás


A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál nyújthatnak be örökbefogadási kérelmet azok az örökbe fogadni szándékozók, akik Heves megyében állandó lakcímmel rendelkeznek.

Az örökbefogadási kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen életkorú, hány gyermeket szeretnének örökbe fogadni, továbbá arról is, hogy elfogadnak-e egészségileg károsodott, fogyatékkal élő gyermeket, illetve van-e egyéb kívánságuk a gyermekkel kapcsolatban.

A nyilatkozat megtétele előtt fontosnak tartjuk, hogy a kérelmező megismerje az örökbe fogadható gyermekek körét, az örökbefogadás előtti és az örökbefogadási eljárás menetét. Ezért a kérelmet személyesen kell benyújtani az Intézménynél, ahol az örökbefogadási tanácsadó tájékoztatást ad az örökbefogadásról, és válaszol a felmerülő kérdésekre.

A kérelem benyújtása előtt javasoljuk az örökbefogadási tanácsadó telefonos megkeresését, akivel a találkozás időpontját megbeszélhetik.

Munkatársaink:

Kelemen Margit
örökbefogadási tanácsadó
mobilszám : 0630/012-3498
e-mail: kelemen.margit@hmgyk.hu

Dr. Benéné Makovics Melinda
örökbefogadási tanácsadó
mobilszám : 0670/400-7252
e-mail: benene.makovics.melinda@hmgyk.hu

Hupkáné Kósik Andrea
pszichológus
e-mail: hupkane.kosik.andrea@hmgyk.hu

Központi elérhetőség:
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
3300 Eger, Dobó tér 6/a.
telefonszám : 36/427-544
e-mail: hmgyk@hmgyk.hu
Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYKTEGYESZ - Minden jog fenntartva

Akadálymentesítési nyilatkozat