Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Szabályzatok

A bélyegzőhasználat és nyilvántartás rendjéről szóló szabályzat

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről

A gondozottak részére biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló szabályzat

A hivatali célú vezetékes illetve mobiltelefonok valamint információtechnológiai eszközök használatáról szóló szabályzat

A közalkalmazottak személyes adatainak a védelméről szóló szabályzat

A közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló szabályzat

A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt eljárásrend gyakornoki szabályzata


A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzat

A szolgálat átadás- átvétel rendjéről a gyermekotthonban, lakásotthonban

Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat

Anyag-és eszközgazdálkodási szabályzat

Allergénekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség szabályzata

Az akrilamid szint csökkentésre irányuló szabályzat

A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan alkalmazásáról szóló szabályzat

Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata

Beszerzési szabályzat

Bizonylati rendről szóló szabályzat

Elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és elektronikus tanúsítványkezelés szabályairól

Élelmezési szabályzat

Ellenőrzési nyomvonal

Érdekképviseleti fórum működési szabályzata

Esélyegyenlőségi terv szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata

Etikai kódex

Felesleges vagyontárgyak hasznosítási, selejtezési szabályzata

Gazdálkodási szabályzat

Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Gyakornoki szabályzat

Gyermekotthoni gazdálkodás és az önálló csoportgazdálkodás ellenőrzési nyomvonala

Gyermekönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Informatikai biztonsági szabályzat

Integrált kockázatkezelésről szóló szabályzat

Iratkezelés rendjének szabályzata

Kiadmányozás szabályzata

Kockázatértékelés

Kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat

Követeléskezelési szabályzat

Közalkalmazotti tanács szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Lakásotthoni gazdálkodási szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Mobiltelefon szabályzat

Monitoring tevékenység szabályzata

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaügyi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

Önköltség számítási szabályzat

Panaszok és közérdekű bejelentések intézményen belüli elintézésének rendjéről szóló szabályzata

Pénzkezelési szabályzat

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés rendjéről szóló szabályzat

Reprezentációs kiadások szabályzata

Szabálytalanságok kezelésének szabályzata

Számlarend

Számvitelpolitikai szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vezetékes telefon használatának szabályzata
Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYK - Minden jog fenntartva

Akadálymentesítési nyilatkozat