Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Szakértői Bizottság

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tevékenysége

Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYKTEGYESZ - Minden jog fenntartva

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság önálló szakmai egységként működik a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálaton belül.

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság gyámhivatali megkeresésre a szakellátással érintett gyermekre vonatkozóan szakmai véleményt ad.
A szakmai vélemény tartalmazza a gyermek állapotának megfelelő ellátási formára, az egyéni elhelyezési tervre és a gyermek gondozására, nevelésére, fejlesztésére, esetleges terápiájára vonatkozó javaslatot, annak indokolásával együtt.
A szakmai vélemény elkészítéséhez elvégzi a gyermek komplex vizsgálatát, melynek célja a gyermek egészségi, illetve személyiségállapotának meghatározása. A vizsgálat keretében az egészségügyi vizsgálat megállapítja a testi fejlettséget, az esetleges testi, illetve érzékszervi fogyatékosságokat, betegségeket, károsodásokat. A pedagógiai és pszichológiai vizsgálat a rendelkezésre álló információk, valamint a megfelelő vizsgálati módszerek segítségével megállapítja a gyermek értelmi képességeinek szintjét, személyiség-fejlettségének fokát, neveltségi állapotát, a személyiségfejlődés, illetve a magatartás esetleges zavarainak okát és természetét.

A szakértői bizottság tagjai:
Bizottságvezető, gyógypedagógus
Pszichológus
Családgondozó (szociális munkás)
Gyermek szakorvos (megbízással, rendszeresen)
Pszichiáter szakorvos (megbízással, szükség szerint)
A szakértői bizottság felkérésére munkájába bevonhatók más szakértők is, ha az ügyben a gyermek egészségi, mentális vagy általános személyiségállapota megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

A gyermekvédelmi szakértői bizottság vizsgálatait és szakmai véleményét az alábbi megkeresések esetén készíti el:

1. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vételi eljárással érintett gyermek gondozási helyének meghatározása, a szakszolgálat elhelyezési javaslatának, egyéni elhelyezési tervének és a gyámhivatal döntésének kialakítása, járulékos kérdések eldöntése.
2. Gondozási hely megváltoztatása, új gondozási hely megállapítása.
3. Elhelyezési forma megváltoztatása, új elhelyezési forma megállapítása.
4. Egyéni elhelyezési terv módosítása.
5. Nevelésbe vétel felülvizsgálata.
6. Különleges, speciális és kettős ellátási szükséglet megállapítása, ill. felülvizsgálata.
7. Örökbefogadás előkészítése.
8. Nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendeléséhez, felülvizsgálatához, és megszűntetéséhez.

Célunk, hogy a szakmai vélemény és az abban megfogalmazott javaslatok segítsék:
a szakszolgálat elhelyezéssel foglalkozó szakembereinek munkáját az elhelyezési javaslat, és az egyéni elhelyezési terv kialakításában,
a gyámhivatal munkatársait a gyermek számára leginkább alkalmas gondozási hely kijelölésében, az egyéni elhelyezési tervről szóló döntés meghozatalában,
a gyermek gyámját, gondozóját, gondozási helyét a gyermek valós szükségleteinek, problémáinak megismerésében, feltárásában, az ezekre való optimális reagálás, a gyermek számára fontos foglalkozások, a szükségleteihez, problémáihoz adekvát szolgáltatások, beavatkozások megtervezésében, ütemezésében, az egyéni gondozási-nevelési stratégia elkészítésében.
A gyermekvédelmi szakértői bizottság pártatlanul és befolyásmentesen alakítja ki szakmai véleményét, amely adekvát vizsgálatokon alapszik és kizárólag a vizsgált gyermek szükségleteit és érdekeit veszi figyelembe.


Eger, 2020. április 7.
Antalné Kovács Márta
bizottságvezető
Akadálymentesítési nyilatkozat