Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Utógondozás, utógondozói ellátás
Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYK - Minden jog fenntartva

Utógondozói ellátás
Saturday, April 24, 2021

A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani.
A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére – a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és

•  létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy
•  tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy
•  szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

Utógondozás, otthonteremtési támogatás
Saturday, April 24, 2021

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg. Ezt az igényét 30 éves koráig érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Otthonteremtési támogatás mértéke
Saturday, April 24, 2021

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani , hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el

• a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét
(jelenleg: 28.500,- Ft * 47 = 1.339.500 forintot ),

• a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét ,
(jelenleg: 28.500,- Ft * 57 = 1.624.500 forintot ),

• az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.
(jelenleg: 28.500,- Ft * 67 = 1.909.500 forintot ).

Otthonteremtési támogatás felhasználása
Saturday, April 24, 2021

Az utógondozást biztosító intézmény segítséget nyújt a lakáscélú felhasználáshoz.
A fiatal felnőtt a gyámhivatalhoz benyújtott és általa jóváhagyott kérelemben és pénzfelhasználási tervben megjelöltek szerint használhatja fel a számára megállapított otthonteremtési támogatás összegét. A fiatal ezt az összeget ingatlan vásárlására , bérlakás bérleti díjának fizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használhatja fel.

Megjegyzés:

• Gyorsabbá válik az ügyintézés folyamata, ha a fiatal felnőtt konkrét elképzeléssel rendelkezik a felhasználásról az otthonteremtési támogatás iránti igényének bejelentésekor.
• Rendelkezik a nagykorúsításakor kapott Végszámadás-sal.
• Rendelkezik a nevelésben folyamatosan eltöltött időről szóló Igazolás -sal.
• Érvényesek a hatóságok által kiállított iratai (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány).

Akadálymentesítési nyilatkozat