Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

3.1.1 - Vizsgálatok, ellenőrzések listája


2020 Belső ellenőrzés
Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése
(letéti pénztár, ellátmány felhasználása, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)

2018 Belső ellenőrzés
Munka és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása

2017 Belső ellenőrzés
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága

2016 Belső ellenőrzés
kötelezettségvállalás ellenőrzése

2015 Belső ellenőrzés
letéti pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése
gépjármű üzemeltetés ellenőrzése

Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYK - Minden jog fenntartva

Akadálymentesítési nyilatkozat