A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani.
A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére – a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és

 • létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy
 • tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy
 • szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.
  Utógondozás, otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg. Ezt az igényét 30 éves koráig érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Otthonteremtési támogatás mértéke

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani , hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el

 • a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét
  (jelenleg: 28.500,- Ft * 47 = 1.339.500 forintot ),
 • a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét ,
  (jelenleg: 28.500,- Ft * 57 = 1.624.500 forintot ),
 • az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.
  (jelenleg: 28.500,- Ft * 67 = 1.909.500 forintot ).
  Otthonteremtési támogatás felhasználása

Az utógondozást biztosító intézmény segítséget nyújt a lakáscélú felhasználáshoz.
A fiatal felnőtt a gyámhivatalhoz benyújtott és általa jóváhagyott kérelemben és pénzfelhasználási tervben megjelöltek szerint használhatja fel a számára megállapított otthonteremtési támogatás összegét. A fiatal ezt az összeget ingatlan vásárlására , bérlakás bérleti díjának fizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használhatja fel.

 

Megjegyzés:

 • Gyorsabbá válik az ügyintézés folyamata, ha a fiatal felnőtt konkrét elképzeléssel rendelkezik a felhasználásról az otthonteremtési támogatás iránti igényének bejelentésekor.
 • Rendelkezik a nagykorúsításakor kapott Végszámadás-sal.
 • Rendelkezik a nevelésben folyamatosan eltöltött időről szóló Igazolás -sal.
 • Érvényesek a hatóságok által kiállított iratai (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány).
Weboldalunkon sütiket használunk

A hmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.