Az intézmény közadatai:

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, valamint utóbiztosítás

Az intézmény alaptevékenysége:

  1. Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenesen hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.
  2. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára.
  3. Speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára.
  4. Ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
  5. A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása.
  6. A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása.
  7. Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés biztosítása.

Jogszabályok:
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998 (IV30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat 2023 (PDF Dokumentum)
Szervezeti és Működési Szabályzat 2024 (PDF Dokumentum)
Szabályzat az adatvédelemről és az adatbiztonságról 2023 (PDF Dokumentum)
Szabályzat a közérdekű adatok közzétételéről 2024 (PDF Dokumentum) Dokumentum)

Weboldalunkon sütiket használunk

A hmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.